The Beat DFW Daily Video
CLOSE

1. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

2. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

3. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

4. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

5. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

6. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

7. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

8. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

9. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

10. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

11. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

12. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

13. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

14. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

15. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

16. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

17. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

18. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

19. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

20. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

21. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

22. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

23. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

24. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

25. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

26. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

27. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

28. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

29. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

30. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

31. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

32. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

33. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

34. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

35. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

36. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

37. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

38. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

39. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

40. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

41. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

42. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

43. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

44. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

45. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

46. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

47. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

48. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

49. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

50. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

51. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

52. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

53. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

54. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

55. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

56. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5

57. Susan G. Komen Race for the Cure

Susan G. Komen Race For The Cure Source:97.9 THE BEAT, BOOM 94.5